נכתב על ידי stbs israel

a 3 chek boxs - imageתפקידו של פרוטוקול לחיצת יד משולשת הוא לוודא את אמינות החיבור בין שתי נקודות לפני ששתי הנקודות מתחילות בהעברת הנתונים בין שתיהן, פרוטוקול לחיצת היד...

TCP

Three Handshake Protocol

תפקידו של פרוטוקול לחיצת יד משולשת הוא לוודא את אמינות החיבור בין שתי נקודות לפני ששתי הנקודות מתחילות בהעברת הנתונים בין שתיהן, פרוטוקול לחיצת היד המשולשת הוא חלק בלתי נפרד מפרוטוקול TCP.

פרוטוקול לחיצת היד המשולשת משמש כמנגנון המוודא שהוקם קשר תקין בין שתי הנקודות וללא אישור מפרוטוקול לחיצת היד המשולשת פרוטוקול TCP אינו מתחיל בהעברת הנתונים.סדר הפעולות בפרוטוקול לחיצת יד משולשת מתנהל כך:

  1. נקודת המוצא שולחת אל נקודת הקצה הודעת SYN אשר ערכה שווה לאחד (ביט אחד דולק).
  2. נקודת הקצה מקבלת את הודעת ה-SYN ושולחת הודעת אישור שהקשר הוקם בין התחנות ובהודעה זאת גם ערכו של ה-SYN שווה לאחד וגם ערכו של ACK (Acknowledge) שווה לאחד (ביט אחד דולק). כאשר חבילה זאת נשלחה אז אפשר לומר שהשיחה בין שתי הנקודות החלה והחבילה הראשונה שהגיעה עם סימון ACK מסומנת כחבילה הראשונה באותה שיחה משום שה-ACK מסמן לנקודת המוצא שהחבילה שהיא שלחה הגיעה בשלמותה והיא יכולה להתחיל השליחת הנתונים.
  3. נקודת המוצא שולחת הודעה ACK לנקודת הקצה שהקשר הוקם ומוסיפה ערך ל-SYN.
a 3 chek boxs‬ - image